Antidopingo agentūros informacija

Pasaulinė Antidopingo Agentūra (WADA) bendradarbiaudama su Europos Taryba ir įvairių pasaulio valstybių Antidopingo agentūromis pakoregavo 2015 m. Pasaulinį Antidopingo Kodeksą ir pristatė naująjį, kuris įsigalios 2021 m. Taip pat yra sukurtas Tarptautinis Švietimo Standartas, kuris yra Kodekso dalis ir kurį turės įgyvendinti visos valstybės, sutikusios su WADA taisyklėmis, tarp jų ir Lietuva. Įsipareigojimą vykdyti Antidopingo Švietimo programą Lietuva siekia bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LTOK, LPOK, sporto federacijomis bei sporto mokyklomis (centrais).

Kiekvienas sportininkas, jo treneris, aptarnaujančio personalo narys prieš atstovaudamas Lietuvą varžybose, privalo gauti Antidopingo švietimo sertifikatą. Yra keletas būdų tai padaryti: a) sudalyvauti LTU NADO seminare arba b) užsiregistruoti internetinėje mokymosi platformoje www.bedopingo.lt savo vardu, pavarde ir išspręsti klausimyną. Lietuvos Antidopingo Agentūra gauna automatišką pranešimą-ataskaitą, jeigu sportininkas, treneris ar kitas asmuo įvykdė registraciją. Pabaigus mokymus galima atsispausdinti sertifikatą arba jį išduos Lietuvos Antidopingo agentūra. Sertifikatas galioja vienerius metus, žinias vėliau reikia atnaujinti.

Taip pat siūlome:
a) Konsultacijas dėl LEIDIMŲ VARTOTI VAISTUS GYDYMUI. Tai ypač svarbu, siekiant apsaugoti sportininkus nuo netyčinių pažeidimų. Yra spec. procedūra, kurios reikia laikytis.
b) Žaidimus jaunimui ir suaugusiems, kurių metu galima pagilinti žinias Antidopingo švietimo ir prevencijos srityje. Jie yra nemokami, galima naudotis daugeliu kalbų, tarp jų ir lietuvių. Tinka prevencijos pamokoms, nuotoliniam ugdymui, treniruotėms. Ypač patogu, nes galima žaisti tiesiog prisijungus telefone, reikia tik susivesti nuorodą.

Play True Quiz – https://quiz.wada-ama.org/
Youth Quiz – https://quiz.wada-ama.org/youth/

Daugiau informacijos: www.antidopingas.lt