Turintiems pasiūlymų dėl Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro veiklos gerinimo kviečiame pateikti pasiūlymus raštu el. paštu info@rokiskiosportas.lt.