Vykdomas projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“

Projekto tikslas ir trumpas aprašymas

Projektu siekiama pagerinti Rokiškio rajono neformaliojo ugdymo mokyklose vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų įvairovę, kuri šiuo metu yra nepakankama.

Tikimasi, kad gyvendinus projektą, bus atnaujinta neformalaus švietimo veiklai skirta infrastruktūra: atnaujintos Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpos, įranga, baldai, centras vykdys sporto krypties , šachmatų, sveikos gyvensenos užsiėmimus; sutvarkytos VšĮ Rokiškio jaunimo centro patalpos, įsigyta įranga, baldai, centras vykdys dailės, techninės kūrybos, technologijos užsiėmimus; sutvarkytos Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos patalpos, įsigyta įranga, baldai,  mokykla vykdys muzikos, technologinius užsiėmimus; atnaujintos Rokiškio choreografijos mokyklos patalpos, taip pat įsigyta įranga, baldai, mokykla vykdys muzikos, šokio, choreografijos, šokio, informacinių technologijų, medijos veiklas. Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus neformalaus ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus investicijų projektą, pagerės jų darbo ir mokymosi sąlygos, taip pat ir visi Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų mieste.

Situacija su projekto įgyvendinimu (kas šiuo metu vykdoma, kas jau įvykę)

2018 m. sausio 26 d. pasirašyta projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ finansavimo sutartis.

Šiuo metu parengti Rokiškio choreografijos mokyklos, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos, VšĮ Rokiškio jaunimo centro, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro numatomų tvarkyti patalpų paprasto remonto aprašai, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro stogo techninis projektas, įsigytos inžinerinės paslaugos.