Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019

KŪNO KULTŪRA – BENDROSIOS KULTŪROS DALIS.

Tai žmogaus įgimto kūno branda, tobulumas ir galių lygis, atitinkantis asmenybės nuostatas, dvasinius poreikius, kultūros normas.

Programa