Rokiškio KKSC dokumentai

Registracijos pažymėjimas
Rokiškio KKSC nuostatai
Įsakymas dėl maistpinigių normų ir maistpinigių išmokėjimo žiniaraščio patvirtinimo
Maistpinigių išmokėjimo žiniaraštis
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos patvirtinimo“
2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpų nuomos ir panaudos tvarkų aprašų patvirtinimo“
2017 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl tarnybinių, mikroautobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo ir nuomos Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre tvarkos“
2017 m. lapkričio 27 d. Rokiškio KKSC darbo tarybos rinkimų protokolas
Ledo ritulio aikštelės dokumentai

Vyriausybės (KKSD) dokumentai

2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V – 219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“
2014 m rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. V-289 „Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams“
2014 m sausio 16 d.įsakymas V-33 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų pakeitimo“
2010 m vasario 9 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1995 m balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 pakeitimo“
2003 m gruodžio 8 d. įsakymas Nr.439 „Dėl Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatų papildymo“
1995 m balandžio 6 d. įsakymas Nr. 94 „Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai“
Sporto renginių vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžiai
2016 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo
2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-756 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo
2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rokiškio savivaldybės dokumentai

Rokiškio KKSC nuostatai
Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka

Kiti dokumentai

Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d.įsakymas Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 202012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimo sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo